Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и систем

Содержание текущего раздела:
Управління ключовою інформацією в системах захисту групових комунікацій 2004

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Д.О. Лук'янов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розроблено та обгрунтовано ефективні методи криптографічного захисту інформації динамічної багаточисленної групової комунікації, що має просторово розподілену структуру. На підставі результатів аналізу досліджень захисту інформації групової комунікації, сформульовано концептуальний підхід щодо управління ключовою інформацією, для реалізації якого розроблено нові та модифіковано існуючі схеми та алгоритми, створено відповідне програмне забезпечення. Запропоновано проект комплексу практичних засобів криптографічного захисту інформації розподіленого багаточисленного групового утворення (установи) з високим рівнем оптимізації та автоматизації управлінських процесів.

Інструментальні програмні засоби інтеграції математичних моделей у системи підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / Д.С. Гофман; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано нову методику створення СППР з екологічної безпеки на базі інтеграції незалежно розроблених наборів моделей, ГІС і баз даних. Для цієї мети розроблена програмно-інструментальна Система інтеграції моделей LIANA, об'єктно-орієнтована мова інтеграції моделей LIANA, набір системних і інтерфейсних засобів для різних ОС, типів прикладних задач і обміну даними. Інтеграція математичних моделей базується на описі ієрархії даних у СППР за допомогою класів мови програмування LIANA, де моделі є засобами побудови наборів даних, що відповідають сталим об'єктам. Запропонована методика та інструментальні програмні засоби застосовані при розробці восьми СППР з екологічної безпеки, що використовуються в Україні та за кордоном.

Інструментарій проектування інтелектуальних інтерфейсів користувача 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / І.М. Пшонківська; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розроблено засоби для проектування соціальних інтелектуальних інтерфейсних засобів. Досліджено програмне забезпечення для навчання в роботі з персональним комп'ютером С-користувачів. Спроектовано ігрові сценарії для сліпих. Визначено параметри інтерфейсних засобів програм для даної категорії користувачів, різних систем формування, надано підказування та довідкову інформацію. Основну увагу приділено питанню вбудовування інтелектуальних агентів у програмний інтерфейс з метою надання попереджувального підказування користувачеві, індивідуалізації інтерфейсу шляхом автоматичного настроювання параметрів з урахуванням користувача. Описано інструмент, на базі якого будуються інтелектуальні агенти - Просторово Розріджена Пам'ять (SDM). Наведено алгоритми швидкого перенавчання SDM і відповідні його оцінки ефективності, модифікації SDM, які дозволили підвищити інтелектуальність інтерфейсів користувача. Зокрема, розроблено модифікацію для надання попереджувального підказування С-користувачеві та модифікацію для автоматизації процесу отримання результатів числового прогнозування з урахуванням подібності зразків на різних сеансах прогнозування. Досліджено програмні продукти, що реалізують указані підходи та інструменти - комплекс програмних засобів, орієнтованих на С-користувачів (ігрові програми, текстовий редактор RED1, тренажер клавіатури TRKSL, навчально-вимірювальний комплекс для оцінки параметрів взаємодії С-користувач-комп'ютер) і пакети числового прогнозування Forecasting ToolPack і PREDICTOR for Excel.

Інтелектуальні компоненти для аналізу та прогнозування ситуацій в системах підтримки прийняття рішень (на прикладі управління підприємством) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / Діалло Сорі Кокума; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розроблено удосконалені методи побудови спеціального програмного забезпечення (СПЗ) для розширення можливостей перебудови систем прогнозування та прийняття рішень з питань керування слабко детермінованими системами на базі технічних методів інженерії знань. Систематизовано та класифіковано проблеми моделювання та розробки методів програмування, що виникають під час розробки СПЗ систем обліку, прогнозування та прийняття рішень. Удосконалено комплексну модель структур даних і програмних модулів узагальненого СПЗ. Запропоновано новий метод для прискореного пошуку, фільтрації та класифікації інформації.

Інтелектуалізація розв'язування наукових і прикладних задач на основі методів комп'ютерної алгебри 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.05.03 / О.Л. Ляхов; НАН України. Ін-т проблем мат. машин і систем. — К., 2004. — 35 с.: рис. — укp.

Аннотация: Створено теоретичні й прикладні основи інтелектуалізації розв'язування складних наукових та прикладних задач. Проведено аналіз сучасних проблем застосування числово-аналітичних методів, визначено клас "складних задач комп'ютерної алгебри". Встановлено можливість розв'язання даної проблеми шляхом інтелектуалізації програмного забезпечення (ПЗ) мовами на аналітичній основі. Запропоновано теоретико-множинну модель задачі та доведено існування такої мови. Обгрунтовано та розроблено основні структури даних, базисні процедури вхідних мов системи комп'ютерної алгебри (СКА) нового покоління для інтелектуалізації ПЗ складних задач. Одержані результати використано в процесі створення нової мови сім'ї АНАЛІТИК - АНАЛІТИК 2 000 і апробовано на реальних прикладних задачах, складних за своїми характеристиками: розроблено їх аналітичні моделі, методи розв'язування, алгоритми та ПЗ, систематизовано стилі програмування.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net