Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Биологические науки
Вирусология

Содержание текущего раздела:
Вплив сполук важких металів на перебіг фітовірусної інфекції в модельних системах 2004

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / О.В. Шевченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Встановлено, що наявність у грунті важких металів у високих концентраціях може призводити до більш суворих симптоматичних проявів вірусного інфікування рослин і сприяє розвитку процесу накопичення рослинами вірусів. Зазначено, що за дуже високих концентрацій важких металів у грунті відбувається пригнічення утворення вірус-індукованих включень в інфікованих рослинах. Доведено, що за сумісного впливу вірусної інфекції та важких металів відсутній синергічний або адитивний ефект щодо вмісту сумарного хлорофілу та співвідношення концентрацій хлорофілу a до хлорофілу b в рослинах у порівнянні з окремою дією кожного з даних факторів.

Вплив ізолятів ВТМ на організми та клітини різного походження 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / С.С. Кир'яченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Виділено ізоляти з Канівського природного заповідника, вивчено їх біологічні властивості та фізичні показники. Проаналізовано тонку структуру синьо-зеленої люмінесценції протопластів тютюну, встановлено чутливість її компонент до вірусу тютюнової мозаїки. Виявлено збільшення функціональної активності макрофагів селезінки та перитонсального ексудату білих мишей після введення їм ВТМ, встановлено зростання їх фагоцитарної активності під час введення вірусу грипу та ВТМ окремо та за умов його попереднього введення тваринам. Встановлено, що під час трасформації клітин ссавців епітеліального та лімфоїдного походження РНК ВТМ, з використанням ДЕАЕ-декстранового методу в інфікованих клітинах виявлено антигени ВТМ, що призводять до морфологічних змін клітин. Показано прояву інфекційності гомегенату з інфікованих клітин на рослинах-індикаторах Ch.amaranticolor, Ch.album та D.stramonium.

Віруси та вірусні захворювання чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах закритого грунту та тропічних і субтропічних агроценозів 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Андрій Сергійович Бисов; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002.

Аннотация:

Дослідження антивірусної активності гетерополіядерних координаційних сполук перехідних металів на різних рівнях взаємодії вірус - рослина 2004

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / А.В. Харіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 21 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Вперше встановлено антифітовірусну активність гетерополіядерних координаційних сполук перехідних металів in vitro та in vivo. Виявлено найбільш активні препарати, які проявляють віруліцидну активність щодо вірусу тютюнової мозаїки (ВТМ) та X-вірусу картоплі (XВК). Показано, що координаційні комплексні сполуки впливають на серологічні властивості бактеріофагу Т4, ВТМ та XВК. Встановлено, що під час дії на віріони найбільш активні сполуки зумовлюють агрегацію віріонів між собою. Зазначено, що в деяких випадках під впливом гетерополіядерних координаційних сполук відбувається порушення морфологічної цілісності віріонів. Виявлено, що додавання препаратів координаційних сполук у середовище для культивування рослин значно редукує розвиток вірусної інфекції. Встановлено, що обробка експлантів з вірусінфікованих рослин зменшує кількість вірусу в одержаному калусі.

Дія на віруси імунодефіциту людини і грипу нових поверхнево-активних речовин та їх імуноад'ювантні властивості 2000

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 03.00.06 / Ю.Л. Криворутченко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 32 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що дезінтегрон-О руйнує оболонку вірусів грипу з усуненням основної частини глікопротеїдів, а отримані за його допомогою субвірусні продукти зберігають нативні властивості та можуть використовуватись для створення противірусних моноклональних антитіл різної специфічності. У дослідах in vitro охарактеризовано властивість катіонного детергента мірамістину інактивувати віруси імунодефіциту людини 1 типу. Зазначено, що мірамістин пригнічує інфекційність позаклітинного вірусу, а також знищує ВІЛ-інфіковані клітини у концентрації 100 мкг/мл і є одним з найбільш активних антисептиків з анти-ВІЛ властивостями. Досліджено вплив амфотерного детергента дезінтегрону-О на ВІЛ-1 інфіковані лімфобластоїдні клітини. Доведено, що дезінтегрон-О поступається мірамістину і не може бути рекомендований для профілактики ВІЛ-інфекції. Зазначено, що присутність у вірусовмісному матеріалі сироватки крові та сорбція ВІЛ-1 на тканину (батист) перешкоджають реалізації віруліцидної дії мірамістину. Проаналізовано концентраційні залежності ефектів. Вперше виявлено дію на ВІЛ-О та ад'ювантні властивості тритерпенових сапонів із кримського плюща Hedera taurica Carr (таурозидів). Розглянуто залежність вказаних характеристик від хімічної будови глікозидів. Встановлено: таурозиди збільшують гуморальну імунну відповідність на глікопротеїди ВІЛ-1,а таурозид I дозозалежно пригнічує репродукцію вірусу. Доведено, що дія ВІЛ-1 та ад'ювантні характеристики мурамілпептидів залежать від конфігурації їх аномерного центру. З'ясовано, що beta-бутил-МДП за імуноад'ювантними властивостями переважає фосфат алюмінію і не активує репродукцію ВІЛ-1 in vitro. Препарат можна віднести до кандидатів на роль безпечного ад'юванту для вакцин проти СНІДу.

Епідеміологія вірусів зернових культур в агроценозах України 2006

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Г.О. Снігур; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Представлено результати дослідження посівів 14-ти областей України на наявність вірусів зернових культур. Встановлено найвищий відсоток ураження рослин вірусною інфекцією в агроценозах Харківської, Одеської, Київської, Чернігівської та Вінницької областей. Виявлено, що найбільш розповсюдженими вірусами злакових в Україні є вірус мозаїки бромусу, вірус жовтої карликовості ячменю та вірус смугастої мозаїки пшениці. Вперше на території України детектовано віруси, які передаються через грунт за допомогою гриба Polymyxa graminis, такі як: вірус веретеновидної смугастої мозаїки пшениці, вірус м'якої мозаїки ячменю, грунтовий вірус мозаїки злакових та грунтовий вірус мозаїки пшениці. Проведено дослідження біологічних властивостей вірусів зернових культур на рослинах-індикаторах. За допомогою методу електронної мікроскопії визначено морфологію вірусних частинок деяких вірусів зернових. Виділено ізолят вірусу мозаїки бромусу, для якого розроблено спеціальну діагностичну тест-систему. На підставі результатів тестування насіння різних сортів та ліній зернових культур, а також диких злаків за допомогою імуноферментного аналізу на контамінацію вірусом штрихуватої мозаїки ячменю (ВШМЯ) встановлено, що у 10-ти сортів (11,8 %) з 85-ти досліджених наявні антигени ВШМЯ. На основі полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) розроблено діагностичну систему для тестування ВШМЯ в насінні. Проведено скринінг селекційного матеріалу на чутливість до грунтового вірусу мозаїки злакових, з 107-ми досліджених виявлено 6 несприятливих сортів пшениці (5,6 %), показано перспективність їх використання для виведення стійких сортів.

Лізогенія і бактеріофаги Erwinia carotovora 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.06 / Федір Іванович Товкач; НАн України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2002.

Аннотация:

Молекулярно-біологічне вивчення геномних і реплікативних РНК фіто- та міковірусів як основа для створення рослинних біотехнологій 2006

Источник: Автореф. дис... д- ра біол. наук: 03.00.06; 03.00.20 / М.Д. Мельничук; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. — К., 2006. — 48 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему створення та впровадження в Україні системи вірусологічних біотехнологій для ідентифікації фіто- та і міковірусів і оздоровлення рослин від інфекційних хвороб. Вдосконалено методику, оптимізовано процедури та розроблено молекулярно-біологічні тест-системи для виділення, очистки та ідентифікації дволанцюгових вірусних РНК з рослин і грибів. На підставі електронно-мікроскопічних досліджень, клонування фрагментів длРНК та аналізу філогенетичних дерев, побудових за вирівнюванням амінокислотних послідовностей фрагментів гена РНК-залежної РНК-полімерази, ідентифіковано новий міковірус Helicobasidium purpureum Partitivirus. Вперше визначено видовий склад мікроміцетів у листках, коренеплодах і ризосфері цукрових буряків, одержано чисті культури грибів, уражених вірусами. За нуклеотидними послідовностями внутрішніх трансляційних спейсерів рибосомальних генів визначено належність вірусінфікованих культур мікроміцетів до родів Peniofora, Thanatephorus, Schizophillum. З'ясовано причетність міковірусів до виникнення гнилей коренеплодів цукрових буряків, що викликаються мікроміцетами, а також доведено можливість оцінки шкодочинності мікопатогенів за наявністю в рослинах вірусних длРНК.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net