Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Алгебро-логічні методи опису арифметичних відношень та їх застосування при створенні раціональних структур обчислювачів 2001 год

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / І.А. Ревенчук; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон.. — Х., 2001. — 19 с. — укp.
Аннотация: Розроблено алгебро-логічні методи опису арифметичних відношень, застосовані для створення раціональних структур обчислювачів. Застосовано нові алгебро-логічні методи опису алгебричних виразів m-розрядних двійкових кодів із застосуванням систем рівнянь алгебри скінченних предикатів, що дало підставу для створення арифметичних пристроїв просторового типу. На базі отриманих методів створено бібліотеку часткових алгоритмів, яка використовується для раціональних структур обчислювачів. На базі розроблених методів та алгоритмів створено і впроваджено комп'ютерний варіант довідкової програми з інтелектуальних систем.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net