Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Дослідження властивостей цифрових дерев з адаптивним гілкуванням 2005 год

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Ю.О. Резнік; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.
Аннотация: Вперше запропоновано класифікацію методів інформаційного пошуку, створених на базі застосування цифрових дерев з адаптивним гілкуванням. Узагальнено аналітичну модель для класу дерев з адаптивним гілкуванням. Вперше проаналізовано класи дерев з логарифмічною та константною середньою довжиною шляху та з лінійною залежністю розміру від кількості ключів. Розроблено алгоритми побудови дерев з константним середнім часом доступу. Створено та реалізовано нові високоефективні алгоритми пошуку та стиснення даних на основі використання цифрових дерев з адаптивним гілкуванням.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net