Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Біологічні та фізико-хімічні властивості фагів молочнокислих бактерій, виділених за умов виробництва молочних ферментованих продуктів 2006 год

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / М.О. Шугай; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 21 с. — укp.
Аннотация: Розглянуто негативний вплив фагів високого титру на якість та рівень епідеміологічної безпеки цільового продукту. Наведено результати досліджень фагочутливості культури термофільних стрептококів, показано здатність фагів перехресно лізувати штами мезо- і термофільних молочнокислих бактерій. Висвітлено морфолого-структурну організацію фагових часток та їх поліпептидний склад. Встановлено високий ступінь серологічної спорідненості с2-подібних фагів, а між ізолятами морфотипів В1 та В2 спільних антигенних детермінант не виявлено. Визначено чутливість фагів до фізико-хімічних факторів і стабільність вірусів за різних умов зберігання.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net